194

Poškozené stromy půjdou k zemi

26.3.2007, zdroj: Náchodský deník

Kvůli prasklému tlakovému větvení musel jít k zemi javor mléč u hlavní silnice v ostrůvku zeleně nad restaurací Střelnice, zbytková vitalita už nestačí k prosperitě dalšího javoru mléče, který rostl vedle silnice vedoucí od hřbitova ke Křinicím.

Odlomené kosterní větve, jež jsou zavěšeny do vedlejšího stromu, donutily rozhodnout pokácet i javor klen na začátku Álejky. Pokácen bude i zerav západní v zahradě Mateřské školky I. (u bývalé lesní správy), který se při vichřici částečně vytrhl z kořenů. Ze zahrady Domu dětí a mládeže Ulita zmizí buk červenolistý, který je v pokročilé fázi infekce dřevomorek. Na stejné zahradě budou pokáceny také dva smrky pichlavé, které mají jen zbytkovou vitalitu.

V Pionýrské ulici zmizí devět lip srdčitých, které budou zkáceny, protože rostou příliš blízko a konkurují si. podobné to je se čtyřmi javory kleny za panelovými domy v ulici ČSA, které budou také zkáceny, aby se uvolnilo místo ostatním javorům v řadě.

Doufáme, že se veškeré zásahy na broumovské zeleni setkají s vaším pochopením,ô informuje veřejnost Yvona Eliášová, a dodává, že pokud by někdo měl zájem o další informace, má možnost se je dozvědět na odboru životního prostředí MěÚ Broumov.