194

Rekonstrukce ulic Kladská, Broumovská – zpráva k uzavírce

5.5.2005, zdroj: MěÚ Náchod

Termín provedení stavby 21. 5. 2005 - 16. 10. 2005

Kladská od Itálie po křižovatku kpt. Jaroše

Tento úsek bude uzavřen pro tranzitní dopravu včetně linkových autobusů po provedení stavby. Jakmile bude oprava ukončena úsek, se otevře. Autobusová zastávka IDA se přemístí na Polskou ulici (bude řádně označena). Do tohoto úseku bude povolen vjezd vozidel na staveniště omezeně obyvatelům nebo podnikatelům bydlícím nebo podnikajícím v tomto úseku, a to buď z jedné nebo z druhé strany - křižovatka ulice Kladská - Borská a kpt. Jaroše - Kladská po celou dobu. Vše bude značeno a dle potřeb stavby průběžně měněno.

Křižovatka kpt. Jaroše - Malé Poříčí, žel. most

Tento úsek stavby bude uzavřen pro veškerý provoz rovněž od 21. 5. 2005, avšak zatím do 16. 7. 2005 bude umožněn průjezd autobusů pravidelné linkové dopravy a zase buď z jedné nebo druhé strany a to od žel. mostu nebo z křižovatky kpt. Jaroše bude povolen omezeně vjezd na staveniště obyvatelům nebo podnikatelům bydlícím nebo podnikajícím v tomto úseku. Od tohoto data bude buď tento úsek pro pravidelnou autobusovou dopravu mimo obyvatele resp. podnikatele zcela uzavřen nebo po dohodě se zhotovitelem v závislosti na potřebách technologických termínů nepravidelně zprůjezdněn či uzavřen i pro pravidelnou linkovou autobusovou dopravu. Konec stavby je stanoven nejpozději 16. 10. 2005.

Pokud bude stavba ukončena dříve, dojde ihned k otevření daných úseků.

Objízdná trasa:

- pro nákladní tranzitní dopravu a osobní automobily:

Náchod – Červený Kostelec - Horní Kostelec – Zbečník - Hronov

- pro pravidelnou linkovou autobusovou dopravu:
Náchod – Babí – Pavlišov – Slavíkov - Hronov

Každopádně stavba bude rozdělena do dvou úseků