194

Účastníci vzdělávacího cyklu dostali certifikáty

16.10.2006, zdroj: Noviny Náchodska

Zástupci podniků na Broumovsku prošli vzdělávacím programem

Broumov - V rámci projektu Vzdělávání středního managementu podniků na Broumovsku - podpořeného Evropským sociálním fondem - se koncem minulého týdne konalo v Hotelu Veba slavnostní předávání certifikátů účastníkům vzdělávacího cyklu.

Celkem čtyřicet pět zástupců managementu podniků broumovského regionu prošlo během jednoho roku špičkovým vzdělávacím programem s využitím metodiky používané v mezinárodním manažerském programu MBA.

Tři etapy vzdělávání

Každý z účastníků kurzu absolvoval tři moduly. První byl zaměřen na odborné vědomosti ze strategického řízení a procesu jejich naplnění ve firmách. Druhý modul se zaměřil na získávání praktických dovedností a teoretických vědomostí z oblasti rozvoje osobnosti manažera. " V posledním modulu si mohli účastníci prohloubit své znalosti v problematice řízení lidských zdrojů v organizacích a následnou aplikaci těchto vědomostí na reálné situace," informovala nás manažerka projektu Radka Vlachová, a doplnila, že z každého modulu byly účastníkům kurzů zadány písemné práce. " Program MBA, jehož metodika byla při výuce využita je v současnosti tím nejvyhledávanějším mezi vrcholovými manažery," dodala Radka Vlachová.

Budou pokračovat dále

Podnikatelský klub Broumovska získal na projekt peněžní prostředky z Operačního programu (OP) Rozvoj lidských zdrojů. Jak nám dále sdělila manažerka projektu, členové Podnikatelského klubu počítají i do budoucna s dalším vzděláváním středního, ale i nižšího managementu podniků. " V letošním roce podal další žádost na pokračování vzdělávacích aktivit opět do OP Rozvoj lidských zdrojů, ale bohužel projekt nebyl vybrán komisí k financování. Nyní se čeká na další programovací období 2007 - 2013 a na vyhlášení dalšího kola výzev v tomto operačním programu," dodala na závěr Radka Vlachová.