194

VEBA zvyšuje počet pracovních míst a angažuje se v regionálním rozvoji regionu

Od roku 2011 stoupl počet zaměstnanců textilní společnosti VEBA o 257 na současných 1 257. Také tento údaj zazněl na valné hromadě a.s. VEBA, která se 21. května konala v Hotelu Veba v Broumově.

Akcionáři se mimo jiné seznámili se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2013 a o stavu majetku společnosti, schválili účetní závěrku za rok 2013, rozhodli o rozdělení zisku a výplatě dividendy a byli seznámeni s podnikatelským záměrem firmy na rok 2014. Ten navazuje na kontinuitu rozvoje společnosti v předchozích letech a je dynamický i oproti rekordnímu roku 2013.

VEBA je pátou největší textilkou v České republice a mimo obor technických textilií je největší tradiční textilkou vyrábějící oděvní tkaniny a domácenský textil. Pracuje zde 1 257 zaměstnanců a očekávané tržby v tomto roce převyšují dvě miliardy korun.

VEBA

Hlavním výrobním sortimentem jsou kvalifikačně a technicky náročné žakárské materiály typu damašků, bavlněných brokátů, voálů, nově i tisky, to vše určené převážně pro specifické oděvy afrického typu. VEBA generuje 95 % svých tržeb vývozem. Hlavními vývozními destinacemi jsou země subsaharské západní Afriky, zejména Mali, Mauretánie, Senegal, Pobřeží Slonoviny, Burkina Faso, Benin a Nigérie.

VEBA nezaměstnává agenturní pracovníky. Pravidelně uzavírá Kolektivní smlouvu s odborovou organizací s vysoce nadstandardními parametry. Podíl odborově organizovaných pracovníků je těsně nad 50 %. Ve firmě trvá dlouhodobý sociální smír.
Průměrná mzda za rok 2013 byla 26 300 korun, překročila průměrnou mzdu v České republice a je vysoko nad průměrem odvětví i Královehradeckého kraje. Průměrná dělnická mzda za rok 2013 dosáhla 20 812 korun.

VEBA je zaměstnavatelsky dominantní firmou v odlehlých regionech Broumovska a Policka. Tím zásadně přispívá ke společenskému klidu v regionu, který trpí mělkou sociální strukturou, nižší úrovní vzdělanosti obyvatel a je postižen významným rizikem sociálního vyloučení minorit a zhoršující se bezpečnostní situací. A. s. VEBA se proto bude ještě více než doposud angažovat v podpoře regionálních spolkových a občanských aktivit a v podpoře takové komunální politiky, která se zaměří na zkvalitňování životních podmínek občanů Broumova a Broumovska.

VEBA se bude i nadále podílet na činnosti a projektech Podnikatelského klubu Broumovska, který se zaměřuje na zlepšování a kultivaci podnikatelského prostředí v regionu.

Tisková zpráva ke stažení.