194

Obchodní setkání - kooperační burzu čs. a pl. včelařů 14.4.2011

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Průmyslově – Obchodní komora Země Klodzké a DARR – Dolnoslezská Agentura Regionálního Rozvoje Valbřich v rámci projektu Vytvoření sítě Kontaktních center Česko-Polské hospodářské spolupráce Vás zvou na OBCHODNÍ SETKÁNÍ – KOOPERAČNÍ BURZU ČESKÝCH A POLSKÝCH VČELAŘŮ

Místo konání: Kłodzko (Místo bude upřesněno přihlášeným včelařům)

Prohlídka polského včelaře: Návštěva jednoho ze včelařských stanovišť . (Místo bude upřesněno přihlášeným včelařům)

Datum a čas konání: 14. dubna 2011 od 10:00 do 16:00 hodin

Prezence účastníků od 9:30 hodin.

Účast bude umožněna pouze přihlášeným včelařům.