194

Tepelné zpracování kovů

Když se řekne „tepelné zpracování", většina lidí si představí proces přípravy lahodných pokrmů, doprovázený libou vůní linoucí se z trouby.  Skutečností je, že tepelné zpracování kovů potřebuje k realizaci také „troubu i teplo", pouze linoucí se „vůně" je v tomto případě nežádoucí.

Firma PRIKNER – tepelné zpracování kovů, s.r.o. působí v Martínkovicích od roku 1990. Jejím výhradním zaměřením je poskytování služby tepelného zpracování kovů formou kalení, cementování, nitrocementování, nitridování, vakuového kalení, podtlakové cementace a řadou variant speciálního žíhání. Vedle vlastního tepelného zpracování poskytuje svým zákazníkům i poradenskou službu jak v oblasti materiálů a jejich použití, tak v technologii tepelného zpracování.

2014 1

Číst dál: Tepelné zpracování kovů

Staré tkalcovně Veba vdechla nový život

Trvalý a dlouhodobý růst poptávky po atraktivních výrobcích a. s. VEBA vyvolává nejenom velké investice společnosti do nových strojů, ale vyžaduje i rekonstrukce doposud plně nevyužitých budov.

Potřeba výrazně posílit tkalcovské kapacity přivedla vedení a. s. VEBA k rozhodnutí obnovit tkalcovnu v "horní továrně" průmyslového areálu Olivětín, kde byly zlikvidovány staré člunkové stavy už v 80. letech minulého století. I když ve třetině přízemního objektu byla vybudována moderní přípravna, zbytek prostoru byl využíván jen sporadicky, například jako sklad režných tkanin, a celkově továrna a její okolí působily zanedbaně.

veba 1

Číst dál: Staré tkalcovně Veba vdechla nový život

HOBRA bude nově dodávat své výrobky do Číny a potvrzuje své dobré výsledky z posledních let

Společnost HOBRA – Školník s.r.o. očekává v současné době první objednávky domluveného kontraktu na dodávku filtračních desek do Číny.

Jednání nebyla jednoduchá a obchodní prostředník musel vycházet ze specifik místního trhu. "Čína prochází dynamickým vývojem a na kvalitu je brán stále větší důraz, což nakonec vedlo k výběru naší nabídky. Tento úspěch navazuje na rozvíjející se export do Německa, které je nejnáročnějším evropským trhem. Německo slouží jako dobrá reference pro ostatní zákazníky z celého světa." Tak vysvětluje expanzi jednatel firmy Jan Školník.

Číst dál: HOBRA bude nově dodávat své výrobky do Číny a potvrzuje své dobré výsledky z posledních let

Broumovští lesníci si pochvalují spolupráci s Poláky

"Začátky však nebyly vůbec jednoduché, nejhorší byly byrokratické překážky na české straně, kdy na pověstné poslední razítko, v našem případě sedmnácté, jsme museli vynaložit opravdu velké úsilí. Ale zvládli jsme to a úspěšně vzájemně spolupracujeme s Poláky už více jak 12 let," říká místopředseda představenstva Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. Ing. Bohuslav Šolc.

Vše začalo tím, že v závěru roku 2001 muselo obchodní oddělení společnosti vyřešit problém, jak nahradit výpadek dřevní hmoty z původně společností obhospodařovaných revírů státních lesů na Trutnovsku. Jako nejblíže dostupná dřevní hmota pro zpracování na vlastním manipulačním skladě v Meziměstí byla vyhodnocena logicky dřevní hmota v polském příhraničí, tedy kolem broumovského výběžku. Dopravní vzdálenosti k vlastnímu zpracování dřevní hmoty byly kratší než na tehdejší Trutnovsko a cena byla také zajímavá. Jenže do té doby nikdo z Čech s Poláky dřevní hmotu takto neobchodoval.

Číst dál: Broumovští lesníci si pochvalují spolupráci s Poláky

VEBA zvyšuje počet pracovních míst a angažuje se v regionálním rozvoji regionu

Od roku 2011 stoupl počet zaměstnanců textilní společnosti VEBA o 257 na současných 1 257. Také tento údaj zazněl na valné hromadě a.s. VEBA, která se 21. května konala v Hotelu Veba v Broumově.

Akcionáři se mimo jiné seznámili se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2013 a o stavu majetku společnosti, schválili účetní závěrku za rok 2013, rozhodli o rozdělení zisku a výplatě dividendy a byli seznámeni s podnikatelským záměrem firmy na rok 2014. Ten navazuje na kontinuitu rozvoje společnosti v předchozích letech a je dynamický i oproti rekordnímu roku 2013.

VEBA je pátou největší textilkou v České republice a mimo obor technických textilií je největší tradiční textilkou vyrábějící oděvní tkaniny a domácenský textil. Pracuje zde 1 257 zaměstnanců a očekávané tržby v tomto roce převyšují dvě miliardy korun.

Číst dál: VEBA zvyšuje počet pracovních míst a angažuje se v regionálním rozvoji regionu

VEBA získala ocenění CZECH STABILITY AWARD a stala se tak nejstabilnější firmou ČR za rok 2013

Hodnocení CZECH Stability Award poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy. Výsledky hodnocení vycházejí z metodiky ratingového modelu poradenské společnosti Bisnode, který měří stabilitu jednotlivých společností, vyjadřuje jejich současný stav, finanční situaci a to včetně predikce budoucí rizika. Hodnocení je každoročně aktualizováno a výsledky jsou vyhlašovány ve spolupráci se sdružením CZECH TOP 100 v samostatné kategorii Nejstabilnější firma roku.

VEBA se v elitní společnosti stovky nejstabilnější firem vyskytuje pravidelně. V letošním pátém ročníku, jehož slavnostní vyhlášení se konalo ve čtvrtek 19. června na Pražském hradě, VEBA dosáhla na ocenění nejvyšší a získala hlavní cenu CZECH STABILITY AWARD za rok 2013. VEBA se tak stala nestabilnější českou firmou!

"Zisk hlavní ceny CZECH STABILITY AWARD za rok 2013 je pro všechny zaměstnance a pracovní týmy a. s. VEBA potvrzením, že firma doposud kráčí těžkou a nebezpečnou podnikatelskou krajinou po správných stezkách. Pro mne osobně, i jako pro presidenta Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu, je cena satisfakcí a doložením faktu, že textil není úpadkovým oborem bez budoucnosti, jak se u nás dlouho a jednostranně tradovalo. Cena je pro nás i závazkem, protože - jak známo - stabilita není něčím jednou navždy daným," komentoval získané ocenění Ing. Josef Novák, generální ředitel a. s. VEBA.

Ocenění Czech Stability Award zvyšuje důvěryhodnost a prestiž firem na trhu a současně jim dává silný nástroj pro komunikování podnikatelských úspěchů vůči obchodním partnerům, zaměstnancům, investorům či konkurenci. Bisnode scóring je založen na exaktní statistické analýze a principech data miningu. Do analýzy vstupuje množství ukazatelů z oblasti individuálních charakteristik firmy a makroekonomická data. Výkonnost modelu, jež se blíží k 70 %, je dána především kvalitou a rozsahem dat, stejně jako i naprosto unikátní makroekonomickou komponentou.

Číst dál: VEBA získala ocenění CZECH STABILITY AWARD a stala se tak nejstabilnější firmou ČR za rok 2013

Setkání Podnikatelského klubu Broumovska se starostou Broumova

V pátek dne 20. května 2011 se starosta Broumova, pan Milan Kotrnec, zúčastnil zasedání Podnikatelského klubu Broumovska, kam byl pozván k jednání o otázkách ekonomického života a rozvoje regionu Broumovsko.

Číst dál: Setkání Podnikatelského klubu Broumovska se starostou Broumova

Motivace žáků základních škol pro volbu budoucího povolání

Motivace žáků základních škol pro volbu budoucího povolání. Tak zní plný název projektu realizovaného Podnikatelským klubem Broumovska, který si klade za cíl přiblížit žákům šestých až devátých tříd základních škol Broumovska podmínky výkonu práce různých povolání a požadavky kladené na zaměstnance. Tím pomoci žákům při odpovědnějším rozhodování o svém budoucím povolání a o způsobu přípravy na něj.

Číst dál: Motivace žáků základních škol pro volbu budoucího povolání

PKB realizuje projekt pro žáky 6. - 9. tříd základních škol v regionu

Člověk a svět práce Jaký je vlastně svět práce? Jak vypadá prostředí zejména výrobních firem, jaké jsou v nich pracovní pozice, jaká je jejich pracovní náplň, odpovědnost?

Číst dál: PKB realizuje projekt pro žáky 6. - 9. tříd základních škol v regionu

Jak řešíme zpětný odběr?

14.12.2007

Povinnost zpětného odběru některých výrobků je dána zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Co to znamená pro Vás?

Ing. Jaroslav Špůr, CEHO

Číst dál: Jak řešíme zpětný odběr?