194

Charakteristika regionu

Broumovsko a Policko je typickou pohraniční oblastí, která je téměř ze tří stran vymezena státní hranicí s Polskou republikou. Na severu tvoří přírodní hranici hřeben Mirošovských stěn a Javořích hor, na východě potom česká část Stolových hor. Policko od Broumovské kotliny oddělují skalnaté Broumovské stěny. Oba regiony jsou jednak spojeny dávnou historií, která je vázána především na působení benediktinského řádu, na druhé straně je ale odlišují přírodní poměry – odlišné klima a geologická stavba.

Podkategorie

 • Historie regionu

  Průmysl se začal rozvíjet jako hospodářská činnost navazující na tradiční zemědělství a lesnictví. Tak postupně vznikal v prvé fázi průmysl textilní a dřevozpracující. Zcela specifické a tradiční je zpracování pískovce.

 • Infrastruktura regionu
 • Současnost regionu

  Region leží na severovýchodě Královéhradeckého kraje s velkým potenciálem pro vznik a rozvoj podnikání, zemědělství i cestovního ruchu.

 • Strategické oblasti

  V rámci Programu rozvoje Broumovska byly pracovní skupinou Podnikání, Cestovní ruch, Doprava a Zaměstnanost vytyčeny čtyři Strategické oblasti rozvoje regionu.

 • SWOT analýza regionu