194

Otevřený dopis PKB Radě města Broumova k parkování v centru

Parkování v centru Broumova - otevřený dopis Radě města Broumova

Podnikatelský klub Broumovska považuje změnu dopravního značení v části historického centra Broumova za nevhodnou. Od 1. 11. 2013 bylo změněno dopravní značení v ulicích Protifašistických bojovníků, Malé náměstí a Obránců míru. Po obou stranách ulic platí zákaz zastavení, popř. zákaz stání, a to až do 31. 3. 2014. Zákaz je zdánlivě zmírněn dodatkovou tabulkou „Mimo zásobování".  Jsme přesvědčeni, že historické centrum města by mělo být živé a využívané, což zajistí investice do údržby domů všech majitelů a zachování rázu města. Pro město je důležité využití budov podporovat, a to jak k bydlení, tak k podnikání. Živnostníci nabízející své služby v historickém centru mají podmínky ztížené hustou zástavbou domů, požadavky památkové péče, často i konkurencí obchodních řetězců. Pro živé a udržované centrum je však poskytování služeb nezbytností.

Členové Podnikatelského klubu jsou přesvědčeni, že údržbu ulic v zimním období lze zajistit tak, aby se nesnižoval komfort jak obyvatel celého města, tak živnostníků působících v centru města. Pokud město přestane investovat energii tímto směrem, může to vést k vylidnění centra, se kterým dnes bojuje mnoho obcí v celé Evropě, a hledají se nákladná řešení na jeho odvrácení. I proto navrhujeme přijaté opatření přehodnotit.

V Broumově dne 25. listopadu 2013

Jan Školník, předseda občanského sdružení Podnikatelský klub Broumovska