194

Podpora podnikatelům

Ministerstvo průmyslu a obchodu se chystá podpořit novou generaci začínajících podnikatelů. Pracuje proto na platformě, která jim má přinést snazší přístup ke kapitálu. Ekosystém startupů se v ČR v posledních letech stále více rozvíjí, i přesto však jejich zakládání není jednoduché a vyžaduje zejména v případě náročných inovativních řešení i velkou počáteční investici. Ministerstvo proto začalo připravovat platformu pro koncepční financování začínajících podnikatelů – Národní inovační fond. Ten chce využít pozitivní zahraniční zkušenosti s financováním inovativních firem pomocí rizikového kapitálu. Jeho cílem je rovněž zvýšit atraktivitu ČR pro zahraniční fondy rizikového kapitálu.

Finanční podporu ale mohou získat i „zajeté" firmy. Zaměstnavatelé, kteří přijmou uchazeče o zaměstnání ve věku nad 55 let, mohou získat příspěvek na mzdové náklady až do výše 24 tisíc korun měsíčně, a to po dobu šesti měsíců až jednoho roku. V případě, že se zaměstnavatelé rozhodnou vytvořit společensky účelné pracovní místo, mohou dostat od Úřadu práce příspěvek na jednoho zaměstnance až 15 tisíc korun. V rámci legislativních změn počítá MPSV s prodloužením doby, po kterou by byl příspěvek vyplácen, až na 24 měsíců. Opatření by mohlo být účinné už v prvním kvartálu 2016.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se chystá podpořit novou generaci začínajících podnikatelů. Pracuje proto na platformě, která jim má přinést snazší přístup ke kapitálu. Ekosystém startupů se v ČR v posledních letech stále více rozvíjí, i přesto však jejich zakládání není jednoduché a vyžaduje zejména v případě náročných inovativních řešení i velkou počáteční investici. Ministerstvo proto začalo připravovat platformu pro koncepční financování začínajících podnikatelů – Národní inovační fond. Ten chce využít pozitivní zahraniční zkušenosti s financováním inovativních firem pomocí rizikového kapitálu. Jeho cílem je rovněž zvýšit atraktivitu ČR pro zahraniční fondy rizikového kapitálu.

Finanční podporu ale mohou získat i „zajeté" firmy. Zaměstnavatelé, kteří přijmou uchazeče o zaměstnání ve věku nad 55 let, mohou získat příspěvek na mzdové náklady až do výše 24 tisíc korun měsíčně, a to po dobu šesti měsíců až jednoho roku. V případě, že se zaměstnavatelé rozhodnou vytvořit společensky účelné pracovní místo, mohou dostat od Úřadu práce příspěvek na jednoho zaměstnance až 15 tisíc korun. V rámci legislativních změn počítá MPSV s prodloužením doby, po kterou by byl příspěvek vyplácen, až na 24 měsíců. Opatření by mohlo být účinné už v prvním kvartálu 2016.