194

Agroenvironmentální opatření České republiky 2007 - 2013

2.11.2007

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR připravila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí informační brožuru Agroenvironmentální opatření České republiky 2007-2013.

Jedná se o dotační tituly Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství. V brožuře najdete stručný popis jednotlivých titulů na travních porostech a orné půdě

Brožuru Agroenvironmentální opatření ČR 2007 - 2013 najdete ZDE!