194

Druhá příčka v zemi za úbytek osob bez práce

16.3.2007, Zdroj: Náchodský deník

I na severu dochází průběžně ke snižování nezaměstnanosti.

V okrese Náchod došlo v průběhu února oproti předchozímu měsíci ke snížení počtu evidovaných nezaměstnaných o 273. Nyní nemá práci 3425 osob.Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla v okrese 5,7 procenta, což je meziměsíční snížení o pět desetin procenta. Podle ředitele Úřadu práce (ÚP) Michala Pejskara jde o druhé největší procentuální snížení nezaměstnanosti v rámci celé ČR. Největší pokles byl v sousedním okrese Rychnov nad Kněžnou.

Sezónní práce

Na výrazném poklesu míry nezaměstnanosti se podílejí značně sezónní práce, neboť v důsledku mírné zimy bylo možno pracovat především ve stavebnictví téměř nepřetržitě,ô uvedl ředitel Pejskar Z evidence odcházeli dříve rovněž drobní podnikatelé zabývající se činnostmi spíše sezónního charakteru.

Nástupy firem

Velmi pozitivní vliv měly od února nástupy na pracovní místa dotovaná příspěvky z aktivní politiky zaměstnanosti, a to zejména na veřejně prospěšné práce a na pracovní místa v rámci cíleného regionálního programu Společně za náchodský okres atraktivnější,ô tvrdí Pejskar. Příznivý vliv mají i nástupy do rozvíjejících se firem v rámci okresu.

Chvost: Broumovsko

Z deseti spádových oblastí okresu je nejproblémovější oblastí z hlediska míry nezaměstnanosti dlouhodobě Broumovsko, kde míra nezaměstnanosti činila 9,6 procenta. To je o 3,9 procenta více než celookresní údaj a o 1,9 procenta více než je hodnota celorepubliková. I v této oblasti však průběžně dochází k poklesu míry nezaměstnanosti. Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti ze všech 78 obcí okresu zaznamenalo 13 z nich. Naopak relativně se snížila u 47 obcí a u 18 nedošlo k žádné změně.

Nejvyšší míra nezaměstnanosti, 16,13 procenta, byla ke konci února v Hynčicích, dále v Libchyni 14,81, v Božanově 13,42 a v Křinicích 13,41 procenta. Naopak nejnižší míru nezaměstnanosti vykázaly obce Nový Hrádek ľ 1,17, Slavětín nad Metují ľ 1,79, Sendraž ľ 2,17 a Bukovice 2,25 procenta.

Na jedno volné místo nyní připadá v okrese 4,2 uchazeče o zaměstnání, což je o tři desetiny méně než v předchozím měsíci. V regionu Broumovsko je to 12,9 uchazeče o zaměstnání. Zde došlo ke snížení oproti minulému období o 2,7 uchazeče.

Okres Náchod se s aktuální mírou nezaměstnanosti řadí na třetí místo v kraji a na 20. příčku v ČR s nejnižší mírou nezaměstnanosti.