194

Informační místo pro podnikatele HK ČR v Broumově

27.4.2005, Zdroj: Radka Vlachová

Otevírací doba Informačního místa pro podnikatele HK ČR je každé pondělí od 8 hodin do 16,30.

Regionální hospodářská komora severovýchodních Čech, Jednatelství Náchod, zřídila v Broumově svoji expozituru. Podnikatelé severní části okresu Náchod mají blíže k informacím, které poskytují Informační místa Hospodářské komory svým klientům. 

Najdete nás ve Staré radnici na Mírovém náměstí čp. 56 (1. patro nad Komerční bankou), v Broumově. Podnikatelé zde mají k dispozici stejné zdroje informací jako v Náchodě, či v jiných kancelářích Komory. Rozšiřování informačních zdrojů a rozvoj podnikatelské samosprávy je jedním ze základních úkolů Hospodářské komory ČR.