194

Motivace žáků základních škol pro volbu budoucího povolání

Motivace žáků základních škol pro volbu budoucího povolání. Tak zní plný název projektu realizovaného Podnikatelským klubem Broumovska, který si klade za cíl přiblížit žákům šestých až devátých tříd základních škol Broumovska podmínky výkonu práce různých povolání a požadavky kladené na zaměstnance. Tím pomoci žákům při odpovědnějším rozhodování o svém budoucím povolání a o způsobu přípravy na něj.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jeho součástí jsou mimo jiné i modelové situace při vyučování, diskuze o pracovních náplních zaměstnanců a požadovaných kvalifikacích u různých povolání, ale i práce s polytechnickými stavebnicemi, návštěvy pracovišť řemeslníků, exkurze do podniků apod.