194

Obnovitelné zdroje energií

Regionální hospodářská komora uspořádala počátkem října v Trutnově 5. Krkonošskou výstavu. Vedle mnoha různých oborů byl letošní ročník výstavy mimo jiné zaměřen na obnovitelné zdroje. Stalo se tradicí, že součástí výstavy je doprovodný česko-polský den na aktuální téma.

Na pátek 5. října byl připraven česko-polský workshop OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIÍ V PRAXI. Komora připravila workshop především pro firmy, které se zabývají obnovitelnými zdroji. Byli přizváni především výrobci a uživatelé technologií, kteří měli možnost si navzájem vyměnit zkušenosti a představit své výrobky a výrobní záměry.

O účast na doprovodném programu projevil zájem Dolnoslezský energetický klastr, který se zabývá výrobou energií z obnovitelných zdrojů a který zahrnuje výrobce i spotřebitele. Klastr úzce spolupracuje s Technickou univerzitou ve Vroclavi. V programu vystoupili ing. Jaroslav Kužel - ředitel Elektrárny Poříčí u Trutnova,  ředitel DCZT Sieć n. g. Energia ing. Piotr Lisiecki, představitel výboru expertů prof. Dr hab. ing. Zbigniew Gnutek, který zastupoval rovněž  DCZT Sieć n. g. Energia. Profesor Gnutek vystoupil s tématem: Dolní Slezsko - připravenost ke spolupráci v úseku alternativních a obnovitelných zdrojů energií, energeticky šetrných výrobních a servisních technologií a využívání energií z odpadů. Z české strany se ve větší míře představily výrobní strojírenské firmy. Zástupce společnosti Orbital 2 a Wikov Hronov ing. Ondřej Martinec představil konstrukci a výrobu převodovek k větrným a podmořským elektrárnám. Představitel firmy ROJEK a.s. Častolovice seznámil přítomné s výrobou drtičů a štěpkovačů podporou topení biomasou. Českoskalický FARMET a.s. byl zastoupen ing. Hellerovou, která prezentovala  především lisy na řepkový olej. MUDr. Vambera představil projekt Krkonoše. Společnost EUROLIDER Wrocław, kterou zastupovali Mgr Cezary Orlikowski a Mgr Agnieszka Walczak, nabídla přehled aspektů a nabídky v oblasti spolupráce a výzkumu. Tato organizace má své zastoupení rovněž v Německu a spolupracuje například s organizací, která sdružuje německé inženýry. Závěr workshopu patřil zástupkyni DCZT Sieć n. g. Energia paní profesorce Dr hab. ing. Halině Kruczek. Téma „Potenciál společných záměrů v oblasti alternativních paliv" byl velmi zajímavým tématem pro všechny přítomné.

Workshop ukázal, proč je nutná spolupráce vysokých škol s praxí. Například profesor Gnutek představil výsledky vědeckého výzkumu, které naprosto jasně ukazují, kde by měly být budovány větrné elektrárny, protože tam vane dostatek větrů, kde by měly být budovány solární elektrárny, protože zde jsou příznivé sluneční podmínky, a kde by bylo vhodné vytvořit hloubkové vrty, ze kterých lze čerpat horkou vodu a s ní vytápět objekty. Bez těchto zásadních znalostí mohou být vyhozeny značné finanční prostředky, pokud nebude na vědecké poznatky brán zřetel.

Doprovodný program navštívilo celkem 78 posluchačů, z toho téměř polovina Poláků z polských příhraničních obcí a měst. Téma workshopu nemá hranice a spolupráce je zde více než potřebná. Zástupci dolnoslezského klastru a vroclavské polytechniky byli z přístupu české strany nadšeni a v průběhu odpolední diskuse byl dohodnut další postup. Nabídneme polským a českým subjektům specializovaná setkání, vždy ke konkrétnímu tématu. Polský energetický klastr udělal kus dobré práce a může být dobrou inspirací i pro české organizace. Ty však mají možnost vstoupit do již založeného klastru a stát se rovnoprávným členem. Stanovy dolnoslezského energetického klastru jsou natolik otevřené, že zde není žádné omezení, které by se týkalo místa působení nebo sídla. V současné době jsou členem tři vysoké školy, dvanáct firem a jeden zástupce samosprávy.

České firmy byly pro polské partnery zajímavé svým výrobním programem. Češi jsou celkově v Polsku uznáváni, co se týče přesného strojírenství. Asi nejzajímavější nabídku obdržela firma ORBITAL2, kdy profesor Gnutek nabídl polské studenty vroclavské polytechniky na stáže, popř. dlouhodobé praxe. Konstrukce planetových převodových skříní k větrným a podmořským elektrárnám byla pro zástupce Polytechniky velmi zajímavým tématem.

Na závěr je možné konstatovat, že vybrané téma obnovitelných a alternativních zdrojů energie bylo hodnoceno velmi kladně. Především polští zástupci hodnotili možnost představit záměry Dolního Slezska jako velmi potřebné vzhledem k jejích úsilí o navázání kontaktů a získání informací a směřování v tomto oboru na území sousedních Čech.

František Molík
Náchod

7. října 2007