194

Operační program pro drobné zemědělce nevyžaduje vedení podvojného účetnictví

4.1.2005, Zdroj: www.mze.cz

Upozorňujeme zemědělskou podnikatelskou veřejnost, že ministerstvo financí ČR s definitivní platností vymezilo povinnost vedení podvojného účetnictví od 1. ledna 2005. Tato povinnost se podle zákona o účetnictví rozšiřuje na fyzické osoby, které jsou podnikateli a v roce 2004 se stanou účetní jednotkou.

Jedná se zejména o tyto případy:

 • Fyzická osoba (podnikatel), která při své podnikatelské činnosti v roce 2003 dosáhl obratu vyššího než 6 000 000 Kč. Přitom nehraje roli, jakého obratu dosáhne v roce 2004, vždy má povinnost od 1. ledna 2005 začít vést podvojné účetnictví, pokud v roce 2004 svoji podnikatelskou činnost neukončí.
 • Fyzická osoba (podnikatel), která v roce 2003 nepřekročí stanovený obrat a přesto se do 31. prosince 2004, rozhodne vést podvojné účetnictví dobrovolně.
 • Fyzická osoba (podnikatel), která v roce 2003 nepřesáhne obrat 6 000 000 Kč, avšak v průběhu roku 2004 se stane účastníkem sdružení bez právní subjektivity, a alespoň jeden z ostatních účastníků bude buď:
  • tuzemskou právnickou osobou,
  • zahraniční fyzickou nebo právnickou osobou, která na území České republiky podniká nebo provozuje jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,
  • organizační složkou státu,
  • fyzickou osobou zapsanou jako podnikatel v obchodním rejstříku,
  • fyzickou osobou, která dobrovolně povede v roce 2004 podvojné účetnictví, nebo
  • fyzickou osobou (podnikatelem), který v roce 2003 překročil obrat 6 000 000 Kč.

Připomínám, že pro rok 2004 vyjednalo MZe na MF, aby drobní zemědělci s obratem do 6 mil. Kč nemuseli vést pro čerpání peněz z Operačního programu Zemědělství podvojné účetnictví. Z nynějšího vyjádření MF je zřejmé, že námi vyjednaný režim zůstává platný i do budoucna. Podvojné účetnictví samozřejmě také nemusí vést subjekty, které se stanou konečnými příjemci prostředků ze záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. To se týká příjemců jednotné platby na plochu (SAPS) a podpor poskytovaných v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP).