194

Počet osob bez práce se mírně zvýšil

16.1.2007, zdroj:Náchodský deník

Do evidence Úřadu práce přibylo téměř čtyřicet absolventů

Náchod - Pouze o půl procenta se v průběhu měsíce prosince zvýšil počet osob bez práce v náchodském okrese. Míra nezaměstnanosti dosáhla výše 6,1 procenta.

V současné době Úřad práce (ÚP) eviduje 3507 nezaměstnaných, což je o 275 více než v měsíci listopadu.

Nejhorší Broumovsko

Z deseti spádových oblastí okresu je z hlediska nezaměstnanosti stále nejproblémovější Broumovsko. Tam míra dosáhla výše 10,6 procenta. To je o 4,5 procenta více než činí celookresní údaj a o bezmála tři procenta více než je údaj celorepublikový. Nejvyšší nezaměstnanost byla v prosinci v Hynčicích, kde nemá práci 15,05 procenta obyvatel. V Křinicích to je 13,41, v Božanově 12,75 a v Broumově 11,36 procenta. Naopak relativně dobrá situace je ve Slatině nad Úpou, kde nemá práci 0,75 procenta občanů. V Mezilesí je bez práce 1,16, v Novém Hrádku 1,75 a v Červené Hoře 2,02 procenta lidí. Měsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenalo 40 obcí, snížení 21 a u 17 obcí nedošlo k žádným změnám.

Nejvíce řemeslníků

Během prosince se na ÚP nově přihlásilo 625 osob. Podle profesního zařazení to byli nejčastěji pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. äV tomto směru poměrně početnou skupinu tvořili uchazeči po ukončení veřejně prospěšných sezónních prací dotovaných Úřadem práce,ô uvedl ředitel této instituce Michal Pejskar. Další početnější skupinu tvořili řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci včetně obsluhy strojů a zařízení, a techničtí a administrativní pracovníci. Kromě toho do evidence ÚP přibylo 38 nových absolventů škol. Dalších 99 osob ukončilo samostatnou výdělečnou činnost a 14 uchazečů o práci bylo propuštěno zaměstnavatelem z organizačních důvodů.

Na jedno volné pracovní místo připadá na Náchodsku 4,3 uchazeče o práci.