194

Podnikatelé na Broumovsku byli informování o principech a programech financování ze zdrojů EU

Ve středu 16. 6. 2004 proběhla v Broumově ve Výstavní síni Staré radnice přednáška České spořitelny a.s. na téma Principy a programy financování ze zdrojů EU. Seminář pořádal Podnikatelský klub Broumovska.

Setkání se zúčastnilo okolo 20 zástupců firem z Broumovska a Policka a několik starostů z obcí Broumovska.

V první části semináře nás zástupce České spořitelny informoval o možném financování ze zdrojů EU pro jednotlivé operační programy. V druhé části si vzal slovo předseda PKB Jan Školník, který krátce představil hlavní cíle Podnikatelského klubu. Mezi priority PKB patří rozvoj regionu a podnikatelské projekty, rozvoj lidských zdrojů v regionu, informace a poradenství pro podnikatele a marketing regionu.