194

Podnikatelé prezentovali své firmy na Zámečku

27.11.2006, Zdroj: Náchodský deník

Setkání zakončilo velký projekt podporovaný Evropskou Unií

Meziměstí - Evropská Unie finančně podporuje mnoho českých projektů, jejichž cílem je zlepšit a pozvednout úroveň života ve městech a obcích či úroveň přeshraniční spolupráce. Jedním z takovýchto projektů je i projekt 5P, který minulý týden vyvrcholil právě na Zámečku v Meziměstí.

Projekt 5P se zaměřil na poskytování potřebné příhraniční pomoci podnikatelům. Jeho úkolem bylo především pomoci udržet nebo rozšířit stávající firmy klientů, pomoci jim při budování nových provozoven či při orientaci v legislativních změnách. Cílem bylo také nabídnout klientům vzdělávací programy a semináře s užitečnými informacemi. Podnikatelé tak díky lepším znalostem, zkušenostem a orientaci v systému mohou udržet či zvyšovat počet pracovních příležitostí. Poslední akcí projektu, který klientům nabídl celkem dvanáct seminářů,bylo setkání českých a polských podnikatelů na Zámečku v Meziměstí. " Přijelo osmnáct českých firem a šestnáct polských firem z blízké i vzdálenější oblasti, celkem asi sto firemních zástupců. Cílem setkání je za prvé popsat výsledky projektu a zhodnotit ho. Za druhé si podnikatelé mohou vyměnit kontakty, vizitky, navzájem se představit a ukázat zboží, s nímž obchodují. Také si mohou určit, jakým způsobem by chtěli do budoucna spolupracovat. Toto setkání je největší akce, kterou celý projekt zakončujeme," informoval nás František Molík z Regionální hospodářské komory Severovýchodních Čech, která setkání organizovala.