194

Příručka pro ty, kdo touží stavět v CHKO

30.1.2007, Zdroj: Náchodský deník

Broumovsko: Správa CHKO Broumovsko, mimo jiné u příležitosti 15. výročí svého vyhlášení, vydává praktickou příručku pro stavebníky pod názvem "Jak stavět v CHKO".

Brožurka shrnuje principy ochrany krajinného rázu a podává informace pro stavebníky, kteří se rozhodli stavět, přestavovat v CHKO. Stavebníci se dozvědí, kde je možné stavět a kde to naopak možné není, jaké proporce domu jsou pro Broumovsko typické, jak stavět ve městě nebo na vsi, jaké barvy jsou pro krajinu nejvhodnější, ale i zdánlivě nepodstatné věci jako například jaké volit oplocení, zda si pořídit balkon, terasu či lodžii a v neposlední řadě potom jaké podklady by stavebník měl Správě předložit, aby bylo možné o stavbě rozhodnout. Brožurka kromě informací obsahuje i příklady v podobě fotografií reálných staveb i schématických obrázků.

I po Novém roce, kdy vstoupil v platnost nový stavební zákon, bude Správa posuzovat stavby z hlediska jejich dopadu na krajinný ráz. Nebude tak činit rozhodnutím jako doposud, ale závazným stanoviskem, které převezme stavební úřad do svého rozhodnutí. Brožurky budou k dispozici stavebníkům na Správě CHKO Broumovsko a na stavebních úřadech, popřípadě obecních a městských úřadech.