194

Řidiči brzy přestanou bloudit

6.10.2006, Zdroje: Náchodský deník

Náchod - Při příjezdu do města mohou někteří řidiči - cizinci v současné době bloudit při hledání svého cíle, neboť orientace zde není zrovna ideální.

Město se proto rozhodlo situaci řešit a schválilo vytvoření jednotného informačního systému pro řidiče. " Čtyři základní informační panely s přehlednou mapou města rozdělenou na zóny budou umístěny na vybraných místech u hlavních příjezdových komunikací. Na panelu se současně objeví všechny firmy, které se do projektu přihlásí, a to logem firmy a přiděleným číslem. To se stane hlavním naváděcím prvkem k firmě. Na všech následujících křižovatkách odkáží řidiče do správného směru směrovky s přidělenými čísly," vysvětlil fungování systému místostarosta Jaroslav Rohulán. Projekt nového infosystému byl měl být dokončen ještě v tomto roce a od příštího roku už by mohl být v provozu. Město zafinancuje projekt částkou 300 tisíc korun a navíc poskytne bezplatně pozemky a další zařízení ve svém vlastnictví k instalaci prvků systému. Ten je již objednán a vedení počítá s tím, že díky němu zmizí většina ilegálních a poloilegálních cedulí ze sloupů po celém městě.

" Systém úspěšně zavedly například Jablonec nad Nisou, Vrchlabí nebo Semily. Panely budou obsahovat také významné městské cíle. Zájemci se mohou do naváděcího systému přihlásit na Městském úřadě," dodal místostarosta Rohulán.