194

Sdělení Komise a Radě a Evropskému Parlamentu o Interpretačním sdělení o odpadech a vedlejších produktech

10.10.2007, Zdroj: MŽP

S cílem zvýšit právní jistotu právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství a učinit definici odpadu snadněji pochopitelnou a použitelnou, pokouší se sdělení poskytnout příslušným orgánům návod při rozhodování, zda daný materiál v jednotlivých případech je či není odpad a poskytnout hospodářským subjektům informace o tom, jak činit taková rozhodnutí.

Sdělení pomůže sladit výklad těchto ustanovení v rámci EU. Úkolem sdělení je vysvětlit definici odpadu uvedenou v článku 1 rámcové směrnice o odpadech, jak ji vyložil Evropský soudní dvůr, aby se zajistilo správné provádění této směrnice.

Celý text Sdělení Komise a Radě a Evropskému Parlamentu o Interpretačním sdělení o odpadech a vedlejších produktech najdete ZDE.