194

Setkání Podnikatelského klubu Broumovska a Správy CHKO Broumovsko

Dne 4. 6. 2004 se uskutečnilo v hotelu VEBA v Broumově setkání zástupců Podnikatelského klubu (PKB) a Správy CHKO. Setkání bylo iniciováno Podnikatelským klubem Broumovska jako snaha o začátek konstruktivní diskuze na téma ochrany přírody a krajiny v regionu ve vztahu k ekonomické aktivitě subjektů.