194

Setkání Podnikatelského klubu Broumovska se starostou Broumova

V pátek dne 20. května 2011 se starosta Broumova, pan Milan Kotrnec, zúčastnil zasedání Podnikatelského klubu Broumovska, kam byl pozván k jednání o otázkách ekonomického života a rozvoje regionu Broumovsko.

Hlavními projednávanými tématy byly:

  • Kontinuita rozvoje Broumova a Broumovska po komunálních volbách v r. 2010
  • Rozvojové priority stávající politické reprezentace Broumova a postup jejich realizace
  • Spolupráce komunální a podnikatelské sféry
  • Potřeby podnikatelské sféry pro úspěšný rozvoj podnikatelského prostředí v regionu

Diskuse se konkrétně dotkla nutnosti urychleně definovat rozvojové priority města, postupu rekonstrukce a financování čističky odpadních vod, důvodů zastavení projektu Sportcentrum pivovar i potřeby hledat pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané. Členové podnikatelského klubu vyjádřili zájem a připravenost spolupracovat se stávající reprezentací města, nabídli pomoc při přípravě a realizaci důležitých rozvojových projektů města a potvrdili potřebu a připravenost jednat s představiteli Broumovska pravidelně o všech tématech společného zájmu. Pan starosta Kotrnec bude znovu pozván na některé z podzimních jednání PKB.

Josef Novák mluvčí PKB