194

Stanovisko HK ČR k zákonu o zaměstnanosti

12.1.2005, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Hospodářská komora ČR připravuje podání podnětu Ústavnímu soudu kvůli novému zákonu o zaměstnanosti.

Nový zákon o zaměstnanosti zkomplikoval situaci v mnoha firmách. Jednak hrozí podnikatelům vysokými sankcemi, aniž by obsahoval explicitní výklad použitých pojmů, jednak jasně diskriminuje živnostníky bez zaměstnanců před těmi, kteří mají alespoň jednoho zaměstnance. „Hospodářská komora ČR z těchto důvodů připravuje podání podnětu Ústavnímu soudu. Závažné nedostatky se týkají především paragrafu 13 tohoto zákona, který obsahuje ona ustanovení, která poškozují podnikatele v ČR," říká prezident HK ČR Jaromír Drábek.

Jednoznačná diskriminace podnikatelů bez zaměstnanců podle prezidenta HK ČR vede k paradoxním situacím, kdy živnostníci, aby dostáli ustanovením zákona přijímají jednoho zaměstnance třeba jen na jednu desetinu úvazku. To sebou ale nese řadu dalších administrativních kroků a ve výsledku jen a pouze zatěžuje drobné živnostníky.

Povinnost vykonávat běžnou činnost svými zaměstnanci není novinkou, obsažena byla již v původním zákoníku práce, ten ale nepočítal s žádnými sankcemi. Dnešní až dvoumilionová pokuta při porušení zákona o zaměstnanosti, která může být udělena víceméně na zvážení jednotlivého úředníka, by pro drobné podnikatele byla likvidující. „Naše obavy v tomto bodě ústí především ze snadného zneužití a možné šikany podnikatelů. Obecná ustanovení dávají úředníkům prostor pro vlastní výklad a posouzení konkrétního příkladu, což může podnikatele velmi vážně poškodit," vysvětluje Drábek. I samo ministerstvo práce a sociálních věcí podle něj znění paragrafu zpochybňuje, když na dotazy HK ČR reaguje tím, že pokud bude živnostník dodržovat živnostenský zákon, nemůže se dostat do rozporu se zákonem o zaměstnanosti. "Řada drobných firem by ale přesně v tomto případě zákon porušila. Například subjekty, které poskytují poradenské služby, či revizní technici. Týká se to také oblastí, kde se malé firmě nevyplatí zaměstnat „celého" pracovníka, jako je údržba, správa nemovitostí apod.," říká prezident HK ČR. Tento způsob boje proti Švarc systému je podle něho nešťastný a vyžaduje okamžité řešení – novelizaci zákona. „Hospodářská komora ČR neuspěla ve snaze vzniklou situaci řešit s ministerstvem práce běžnou komunikací, proto sahá k nejzazšímu řešení a to k podání  podnětu Ústavnímu soudu. Důvodem je především nastavení různých podmínek pro dva typy podnikatelských subjektů," uzavírá Drábek.