194

Tepelné zpracování kovů

Když se řekne „tepelné zpracování", většina lidí si představí proces přípravy lahodných pokrmů, doprovázený libou vůní linoucí se z trouby.  Skutečností je, že tepelné zpracování kovů potřebuje k realizaci také „troubu i teplo", pouze linoucí se „vůně" je v tomto případě nežádoucí.

Firma PRIKNER – tepelné zpracování kovů, s.r.o. působí v Martínkovicích od roku 1990. Jejím výhradním zaměřením je poskytování služby tepelného zpracování kovů formou kalení, cementování, nitrocementování, nitridování, vakuového kalení, podtlakové cementace a řadou variant speciálního žíhání. Vedle vlastního tepelného zpracování poskytuje svým zákazníkům i poradenskou službu jak v oblasti materiálů a jejich použití, tak v technologii tepelného zpracování.

2014 1

Firma byla založena Ing. Otakarem Priknerem tzv. na „zelené louce" v roce 1990. Postupně se rozrůstala a dnes zde pracuje 22 zaměstnanců.

Tepelné zpracování ve firmě PRIKNER začínalo jednou linkou pro tepelné zpracování v ochranných atmosférách. V 90. letech 20. století následovalo několik etap rozšíření kapacit pecí, strojů pro pomocné práce, budov, vybudování a zařízení metalografické laboratoře, získání certifikátu ISO 9001 a ISO 14001.

Na přelomu tisíciletí došlo k významnému rozšíření spektra poskytovaných služeb o vakuové tepelné zpracování. V dnešní době jsou k dispozici 4 vakuové pece, které slouží ke kalení nástrojových a rychlořezných ocelí, podtlakové cementaci a nitridaci, ke zpracování nerezových ocelí, pájení ve vakuu a v neposlední řadě k žíhacím procesům. Na poli podtlakové cementace disponuje firma PRIKNER jednou z nejlépe vybavených pecí na světě.

2014 2

Především díky vakuovému tepelnému zpracování se daří provádět tepelné zpracování ekologicky, bez vlivu na životní prostředí, což je jeden ze základních strategických cílů firmy.  Vůči konkurenci se společnost vymezovala vždy tím, že se zaměřuje na velmi vysokou kvalitu tepelného zpracování, pro které nabízí nejmodernější technologie, které se v současnosti v oboru používají.  V rámci České republiky poskytuje společnost služby významným strojírenským společnostem, které se převážnou částí své produkce podílejí na exportu strojírenské výroby.

Práce ve firmě je náročná na znalosti a zkušenosti, zaměstnanci se musejí orientovat v materiálovém inženýrství, rozumět do detailů fungování pecí pro tepelné zpracování, včetně programování na vysoké úrovni. Budování pracovní kariéry trvá léta, i vzhledem k tomu, že přicházející zaměstnanci nemají šanci získat v tomto oboru vzdělání na řádné škole.

V současné době společnost zahájila 5. etapu výstavby a technologického rozvoje. Svým rozsahem je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší od vzniku firmy.  Zahrnuje výstavbu  nové haly, do které bude umístěna nová kalící linka pro konvenční tepelné zpracování v ochranných atmosférách.  Dojde k významné modernizaci procesů nitridace a karbonitridace a pracovišť, které se zabývají otryskáním povrchů ocelových dílů. Investice, která představuje částku 35 mil. Kč, bude realizována do konce měsíce srpna 2015.

V letošním roce byla firma PRIKNER oceněna mezinárodním hodnocením AA v nezávislém ratingu prováděném společností Bisnode.

V rámci svých možností firma podporuje rozvoj Broumovského regionu formou aktivního zapojení do činnosti Podnikatelského klubu, nedílnou součástí je i sponzorování konkrétních kulturní a společenských akcí.

2014 3

2014 2

2014 2

2014 2

2014 2

2014 2