194

VEBA získala ocenění CZECH STABILITY AWARD a stala se tak nejstabilnější firmou ČR za rok 2013

Hodnocení CZECH Stability Award poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy. Výsledky hodnocení vycházejí z metodiky ratingového modelu poradenské společnosti Bisnode, který měří stabilitu jednotlivých společností, vyjadřuje jejich současný stav, finanční situaci a to včetně predikce budoucí rizika. Hodnocení je každoročně aktualizováno a výsledky jsou vyhlašovány ve spolupráci se sdružením CZECH TOP 100 v samostatné kategorii Nejstabilnější firma roku.

VEBA se v elitní společnosti stovky nejstabilnější firem vyskytuje pravidelně. V letošním pátém ročníku, jehož slavnostní vyhlášení se konalo ve čtvrtek 19. června na Pražském hradě, VEBA dosáhla na ocenění nejvyšší a získala hlavní cenu CZECH STABILITY AWARD za rok 2013. VEBA se tak stala nestabilnější českou firmou!

"Zisk hlavní ceny CZECH STABILITY AWARD za rok 2013 je pro všechny zaměstnance a pracovní týmy a. s. VEBA potvrzením, že firma doposud kráčí těžkou a nebezpečnou podnikatelskou krajinou po správných stezkách. Pro mne osobně, i jako pro presidenta Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu, je cena satisfakcí a doložením faktu, že textil není úpadkovým oborem bez budoucnosti, jak se u nás dlouho a jednostranně tradovalo. Cena je pro nás i závazkem, protože - jak známo - stabilita není něčím jednou navždy daným," komentoval získané ocenění Ing. Josef Novák, generální ředitel a. s. VEBA.

Ocenění Czech Stability Award zvyšuje důvěryhodnost a prestiž firem na trhu a současně jim dává silný nástroj pro komunikování podnikatelských úspěchů vůči obchodním partnerům, zaměstnancům, investorům či konkurenci. Bisnode scóring je založen na exaktní statistické analýze a principech data miningu. Do analýzy vstupuje množství ukazatelů z oblasti individuálních charakteristik firmy a makroekonomická data. Výkonnost modelu, jež se blíží k 70 %, je dána především kvalitou a rozsahem dat, stejně jako i naprosto unikátní makroekonomickou komponentou.