194

O podnikatelském klubu Broumovska

Podnikatelský klub Broumovska (PKB) vznikl v říjnu 2003 jako dobrovolné sdružení ekonomicky aktivních lidí a organizací působících v tomto regionu. Jeho posláním je podpora rozvoje podnikatelského prostředí na Broumovsku a naplnění vize o širší odpovědnosti firem. Členové PKB si uvědomují, že každá firma či podnikatel se, ať chce či nechce, účastní formování regionu a místních hospodářských podmínek, a to nejen svou vlastní podnikatelskou činností, ale také podporou místních nekomerčních aktivit. Cílem PKB není zajišťovat zaměstnanost či řešit aktuální sociální otázky. Usiluje o vybudování vhodného prostředí pro úspěšné podnikání dnes i v budoucnu, a tím současně o udržení a rozšíření pracovních příležitostí, ekonomický rozvoj regionu a místního komunitního života. Podnikatelský klub Broumovska podporuje řadu kulturních, sportovních a společenských projektů. Svou vlastní činnost v rámci společenské odpovědnosti ale zaměřil zejména na vzdělávání a podporu dětí a jejich aktivního přístupu k výběru profese. V roce 2020 se PKB stal jedním ze zakládajících subjektů Strategické rady regionu Broumovsko, která má tyto a další cíle za úkol koordinovat v širší regionální shodě.

Podnikatelský klub má v roce 2020 celkem 15 členů. Členové PKB podpoří ročně společenský, sportovní a kulturní život regionu částkou ve výši několika milionů Kč.

Projekt PKB je finančně podporován Královehradeckým krajem.

PKB KHK.

 

 

Členové klubu

logo-HOBRA---velke Veba  logo-Prikner
LOGO-LSBH    logo-Drevoterm logo-ztrade 
 logo-Cedima  500031812 VK-loziska 
 logo-Stěnava  logo-servis-cerny  logo-ceko-import

 

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů

Vážené podnikatelky, vážení podnikatelé,

rádi bychom Vás tímto informovali, že pro první ročník Prezentace středních škol a zaměstnavatelů (PSSZ), akce, která proběhne na podzim tohoto roku a je vyústěním společných snah Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, evidujeme už bezmála 100 registrovaných subjektů z řad středních škol a firem. Přesto jsou ještě k dispozici kapacity pro vystavovatele, a tak bychom Vás tímto velmi rádi pozvali k účasti na této akci.

Prezentace si klade za cíl žákům devátých tříd a jejich rodičům, kteří se společně rozhodují pro výběr nejvhodnější střední školy, představit nabídku studijních možností v regionu a poznat budoucí zaměstnavatele, úspěšné firmy z Královéhradeckého regionu, jako jste vy.

Pokud se stejně jako většina technicky orientovaných firem v této době potýkáte s nedostatkem kvalitně teoreticky i prakticky vybavených uchazečů o zaměstnání, kteří přichází z řad absolventů odborných středních škol, máte díky této akci možnost zapojit se do debaty o tomto celospolečenském problému a být u toho, když se zainteresované strany – školy, firmy a další instituce, snaží situaci změnit k lepšímu.

V programu je velká škála doprovodných akcí, mezi které patří například předání ocenění Firma škole pro nejlépe spolupracující společnost se středními školami, které v loňském roce vyvolalo velký mediální zájem a dá se tak předpokládat, že tento trend ještě zesílí a pokud se rozhodnete pro účast své firmy na PSSZ, zajistíte své firmě medializaci, která má navíc smysl, protože v rámci akce podpoříte a namotivujete žáky devátých tříd k  jejich dalšímu studijnímu a profesnímu směřování.

Veškeré detaily najdete na webových stránkách www.komora-khk.cz/pssz, přihlášku pak na http://pssf.podnikejme.cz/prihlaska/. Členské firmy Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje navíc na akci vystavují zcela zdarma

Budeme se těšit na vaši reakci a případné setkání na PSSZ 2015.

S pozdravem a přáním hezkého dne

tým Krajské hospodářské komory KHK

Aktuality

 • Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

  Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

  GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu.

  Nařízení míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji – zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími. Zasáhne i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo chytrých technologií. Cílem GDPR je chránit digitální práva občanů EU.

  Ať už jde o bankovní instituce, zdravotnictví, veřejnou správu, nebo e-shopy, všichni se budou v dohledné době potýkat s nutností upravit způsob zpracovávání osobních údajů. V případě závažného porušení pak budou firmám hrozit vysoké pokuty.

  GDPR platí v celé EU jednotně od 25. května 2018.

  Číst dál...