194

O podnikatelském klubu Broumovska

Podnikatelský klub Broumovska (PKB) vznikl v říjnu 2003 jako dobrovolné sdružení ekonomicky aktivních lidí a organizací působících v tomto regionu. Jeho posláním je podpora rozvoje podnikatelského prostředí na Broumovsku a naplnění vize o širší odpovědnosti firem. Členové PKB si uvědomují, že každá firma či podnikatel se, ať chce či nechce, účastní formování regionu a místních hospodářských podmínek, a to nejen svou vlastní podnikatelskou činností, ale také podporou místních nekomerčních aktivit. Cílem PKB není zajišťovat zaměstnanost či řešit aktuální sociální otázky. Usiluje o vybudování vhodného prostředí pro úspěšné podnikání dnes i v budoucnu, a tím současně o udržení a rozšíření pracovních příležitostí, ekonomický rozvoj regionu a místního komunitního života. Podnikatelský klub Broumovska podporuje řadu kulturních, sportovních a společenských projektů. Svou vlastní činnost v rámci společenské odpovědnosti ale zaměřil zejména na vzdělávání a podporu dětí a jejich aktivního přístupu k výběru profese. V roce 2020 se PKB stal jedním ze zakládajících subjektů Strategické rady regionu Broumovsko, která má tyto a další cíle za úkol koordinovat v širší regionální shodě.

Podnikatelský klub má v roce 2020 celkem 15 členů. Členové PKB podpoří ročně společenský, sportovní a kulturní život regionu částkou ve výši několika milionů Kč.

Projekt PKB je finančně podporován Královehradeckým krajem.

PKB KHK.

 

 

Členové klubu

logo-HOBRA---velke Veba  logo-Prikner
LOGO-LSBH    logo-Drevoterm logo-ztrade 
 logo-Cedima  500031812 VK-loziska 
 logo-Stěnava  logo-servis-cerny  logo-ceko-import

 

Založen Rotary klub Broumov

Iniciativou většiny členů Podnikatelského klubu Broumovska vznikl v Broumově na konci roku 2019 Rotary klub Broumov. Zajímavostí je, že navazuje na tradici rotariánského klubu, který ve městě existoval již v třicátých letech dvacátého století.

Rotary klub vznikl na ustavujícím shromáždění v prosinci 2019. Uvnitř organizace Rotary International převzal subjektivitu z RC Praga Caput Regni, který v daném období pro nedostatek členů končil svou činnost. Vlastní spolek Rotary klub Broumov byl založen na začátku roku 2020.

Prvním prezidentem RC Broumov byl zvolený Zbyšek Záliš, současně také předseda Podnikatelského klubu Broumovska. Jak napovídá název organizace, prezidenti rotariánských klubů pravidelně rotují, takže po prvním pololetí roku 2020 ho nahradí nový prezident.

Jako prioritní aktivitu má RC Broumov službu mládeži, tj. výměnné pobyty pro středoškolské studenty. Zuzana Klimecká jako budoucí YEO (Youth Exchange Officer) byla ještě za RC Praga Caput Regni na školení činovníků služby mládeži. Cílem bylo najít adepty na studijní pobyt v zahraničí. To se snad povedlo a v září 2020 by tak měly do zahraničí vyrazit dvě studentky z našeho regionu.

Více informací o česko-slovenském rotarianském distriktu hledejte zde: https://www.rotary2240.org/cs/

Aktuality

 • Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

  Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

  GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu.

  Nařízení míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji – zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími. Zasáhne i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo chytrých technologií. Cílem GDPR je chránit digitální práva občanů EU.

  Ať už jde o bankovní instituce, zdravotnictví, veřejnou správu, nebo e-shopy, všichni se budou v dohledné době potýkat s nutností upravit způsob zpracovávání osobních údajů. V případě závažného porušení pak budou firmám hrozit vysoké pokuty.

  GDPR platí v celé EU jednotně od 25. května 2018.

  Číst dál...