194

O podnikatelském klubu Broumovska

Podnikatelský klub Broumovska (PKB) vznikl v říjnu 2003 jako dobrovolné sdružení ekonomicky aktivních lidí a organizací působících v tomto regionu. Jeho posláním je podpora rozvoje podnikatelského prostředí na Broumovsku a naplnění vize o širší odpovědnosti firem. Členové PKB si uvědomují, že každá firma či podnikatel se, ať chce či nechce, účastní formování regionu a místních hospodářských podmínek, a to nejen svou vlastní podnikatelskou činností, ale také podporou místních nekomerčních aktivit. Cílem PKB není zajišťovat zaměstnanost či řešit aktuální sociální otázky. Usiluje o vybudování vhodného prostředí pro úspěšné podnikání dnes i v budoucnu, a tím současně o udržení a rozšíření pracovních příležitostí, ekonomický rozvoj regionu a místního komunitního života. Podnikatelský klub Broumovska podporuje řadu kulturních, sportovních a společenských projektů. Svou vlastní činnost v rámci společenské odpovědnosti ale zaměřil zejména na vzdělávání a podporu dětí a jejich aktivního přístupu k výběru profese. V roce 2020 se PKB stal jedním ze zakládajících subjektů Strategické rady regionu Broumovsko, která má tyto a další cíle za úkol koordinovat v širší regionální shodě.

Podnikatelský klub má v roce 2020 celkem 15 členů. Členové PKB podpoří ročně společenský, sportovní a kulturní život regionu částkou ve výši několika milionů Kč.

Projekt PKB je finančně podporován Královehradeckým krajem.

PKB KHK.

 

 

Členové klubu

logo-HOBRA---velke Veba  logo-Prikner
LOGO-LSBH    logo-Drevoterm logo-ztrade 
 logo-Cedima  500031812 VK-loziska 
 logo-Stěnava  logo-servis-cerny  logo-ceko-import

 

Založena Strategická rada regionu Broumovsko

Podnikatelský klub Broumovska se stal jedním ze šesti zakládajících členů nového subjektu pro regionální spolupráci, Strategické rady regionu Broumovsko.

Ve čtvrtek 21. května 2020 založilo v Broumově šest partnerů z Broumovska nový subjekt pro regionální spolupráci. Podpisem zakládací listiny vznikla Strategická rada regionu Broumovsko. Zakládajícími partnery jsou tři města (Broumov, Police nad Metují a Teplice nad Metují) a tři další organizace, které se dlouhodobě zabývají vybranými aspekty regionálního rozvoje (Agentura pro rozvoj Broumovska, Podnikatelský klub Broumovska a Společnost pro destinační management Broumovska).

Založení Strategické rady regionu Broumovsko (SRRB) předcházely měsíce vyjednávání, kdy si jednotliví partneři vyjasňovali priority, kterým by se nový subjekt měl věnovat. Jednotící myšlenkou je přesvědčení, že v určitých úkolech je vhodné a efektivnější postupovat společnými silami, a pomoci si ve všech oblastech, kde to jen bude možné. Regionální vymezení působnosti SRRB na půdorysu bývalého okresu Broumov není náhodné. Pro řešení některých výzev jsou obce příliš malé a naopak z krajské či celostátní úrovně nemusí být určitě problémy vidět. SRRB tak může částečně i suplovat samosprávu, která na této úrovni chybí. Spojený hlas regionu by měl pomoci také při vyjednávání a lobbingu na krajské či celostátní úrovni.

První oblastí, ve které SRRB již učinila konkrétní kroky, je podpora podnikání. Během roku 2020 se spustí specializované webové stránky, které budou obsahovat komplexní informace pro případné nové investory. Bude zde zveřejněna kompletní nabídka nemovitostí pro podnikání – a to jak ploch vhodných pro zcela novou výstavbu, tak brownfieldů nebo nemovitostí, které je možné pro menší provozovny začít využívat v podstatě ihned. Celá tato činnost je konzultována s královehradeckou pobočkou CzechInvestu a regionální investiční a rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje (CIRI – Centrum investic, rozvoje a inovací).

SRRB se také aktuálně obrátila na vybraná ministerstva kvůli problémům, které regionu Broumovska přináší uzavření státních hranic s Polskem. Dalšími oblastmi, kterými se v brzké budoucnosti SRRB chystá zabývat, je např. problematika sucha, přírodního a kulturního dědictví, regionalizace a organizace státní správy. Tento výčet samozřejmě není úplný. Zakladatelé doufají, že za přispění SRRB se podaří dále zvyšovat kvalitu života na Broumovsku tak, aby bylo místem pro spokojený a plnohodnotný život v 21. století.

Aktuality

 • Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

  Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

  GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu.

  Nařízení míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji – zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími. Zasáhne i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo chytrých technologií. Cílem GDPR je chránit digitální práva občanů EU.

  Ať už jde o bankovní instituce, zdravotnictví, veřejnou správu, nebo e-shopy, všichni se budou v dohledné době potýkat s nutností upravit způsob zpracovávání osobních údajů. V případě závažného porušení pak budou firmám hrozit vysoké pokuty.

  GDPR platí v celé EU jednotně od 25. května 2018.

  Číst dál...