194

Historie regionu

Průmysl se začal rozvíjet jako hospodářská činnost navazující na tradiční zemědělství a lesnictví. Tak postupně vznikal v prvé fázi průmysl textilní a dřevozpracující. Zcela specifické a tradiční je zpracování pískovce.

Broumovsko a Teplicko

Průmysl

Textilní průmysl se zde rozvíjel již od středověku. Nejdříve byl zpracováván domácí len – kvalitní broumovské sukno bylo od 16. století vyváženo do značné části Evropy. S rozvojem průmyslu a železnice se stala hlavní textilní surovinou bavlna – koncem 19. století byla v Meziměstí postavena nejmodernější parní přádelna v Evropě. Hlavními středisky byly Broumov, Meziměstí, Teplice nad Metují a Police nad Metují.

Číst dál: Broumovsko a Teplicko

Stárkovsko

Průmysl

V 19. století se ve zdejším kraji rozšířilo domácí tkaní a pěstování lnu. Stárkov se stal tkalcovským městečkem. V roce 1850 byl přestavěn mlýn stojící u silnice k Vápence na tkalcovnu s vodním pohonem. Od roku 1910 působila ve Stárkově textilní továrna založená Josefem Wolfem. Průmyslová textilní výroba zaměstnávala po roce 1900 asi 150 lidí a stárkovské textilie měly na trhu dobrou pověst.

Číst dál: Stárkovsko

Policko

Průmysl

V druhé polovině 19. století se začíná prosazovat strojní výroba textilií, která ukončila slavnou éru ručního plátenictví.

V roce 1867 začíná Vilém Pelly vyrábět lihoviny, které byly brzo proslulé svou kvalitou v širokém okolí, hlavně však v Prusku. Vilém Pelly použil zisků z  prodeje kořalky k výstavbě přádelny, později barvírny, cihelny a dalších provozů.

Číst dál: Policko