194

Současnost regionu

Region leží na severovýchodě Královéhradeckého kraje s velkým potenciálem pro vznik a rozvoj podnikání, zemědělství i cestovního ruchu.

Broumovsko a Teplicko

V posledním období se ekonomika Broumovska opírá o několik závodů a společností. Historicky byl region specializován na textilní a strojírenský průmysl, jedná se tedy o minimální odvětvovou diverzifikaci. Toto můžeme hodnotit jako negativum, protože v průběhu transformačního období dochází u obou zmíněných odvětví k útlumu. Především textilní průmysl byl u nás ovlivněn rozpadem RVHP a následnou ztrátou východních odbytišť. Dalším důvodem je pokračující silná expanze textilních podniků z Asie a středomořských států.

Číst dál: Broumovsko a Teplicko

Policko

Sametová revoluce v roce 1989 znamenající návrat k tržnímu hospodářství a demokracii zahájila opět období svobodného podnikání. Jeho rozvoj podpořený privatizací a restitucemi mění postupně tvář celého města, vznikají nové obchody, restaurace a bistra. Touha po samostatnosti vedla k oddělení několika dříve integrovaných obcí. Začleněny do města tak zůstávají jen obce Hlavňov, Radešov, Pěkov a Hony. Počet obyvatel se tak pohybuje v posledních létech těsně pod hranicí 4 500.

Číst dál: Policko

Stárkovsko

Průmysl

Nové právní podmínky umožnily rozvoj soukromého podnikání, své služby nabízí stárkovským občanům na 30 různých podnikatelů. V průběhu roku 1991 projevil holandský obchodník s nemovitostmi R. Hoedt zájem vybudovat ve Stárkově rekreační areál. Dnes je již v areálu nazvaném Green Valley (Zelené údolí) dvacet domků, minigolf, bazén a malá farma.

Číst dál: Stárkovsko