194

Infrastruktura regionu

Silniční doprava

Hustota a rozmístění komunikací na území okresu Náchod je významně ovlivněna fyzickogeografickými poměry území, především členitostí krajiny, kterou dále umocňuje existence státní hranice a tyto vlivy celkově způsobují horší dopravní dostupnost především do okrajových částí. Území okresu protínají dva významné silniční koridory a to E 67 Praha – Warszawa a I/47 Rychnov n./Kn. – Náchod – Trutnov. Oba dopravní koridory se střetávají v okresním městě Náchodě.

Hustá síť silnic III. třídy a místních komunikací zprostředkovává přímou dopravní obsluhu jednotlivých obcí.

Nejdůležitější komunikací regionu je silnice II/303 Náchod – Hronov – Police nad Metují – Broumov. Této komunikaci je věnována velká pozornost a do roku 2004 byla rozšířena a zrekonstruována v úsecích Velké Petrovice – Police nad Metují a poté i Hronov Žabokrky – Velké Petrovice.

Přehled silnic II. třídy:

II/303:    Náchod – Hronov – Police nad Metují – Broumov – Janovičky – státní hranice.II/301:    Trutnov – Radvanice – Česká Metuje – Police nad Metují. Tato silnice částečně nahrazuje tah silnice I/14 pro severní část broumovského výběžku.

II/302:    Starostín (státní hranice) – Meziměstí – Broumov – Otovice (státní hranice).

Problematická a úzká místa jsou zatím především ve městech, kde nebyla vzhledem ke stávající zástavbě možnost vybudovat takovou kapacitu vozovky, která by postačovala současným vysokým a stále rostoucím nárokům. Nicméně tyto potřeby jsou již zapracovány v územních plánech a postupně se realizují (viz např. stavba silniční přeložky v Polici nad Metují; plánovaný obchvat města Police nad Metují a Hronova).

Autobusová doprava

Linková autobusová doprava funguje jednak v rámci regionu, jednak jako dálkové spoje do Prahy a do Brna. Dálkovou a dotovanou místní zajišťují společnosti CDS s.r.o. a P-Transport, několik málo dálkových spojů obsluhují rovněž ČSAD Bus Ústí nad Orlicí a ČSAD Střední Čechy. Zastávky dálkových spojů jsou v obcích: Broumov, Bukovice, Police nad Metují, Bezděkov nad Metují a Velké Petrovice.

Železniční doprava

Regionem prochází jednokolejná trať č. 026 Týniště nad Orlicí – Otovice a to přes tyto obce: Police nad Metují – Žďár nad Metují – Česká Metuje – Dědov – Teplice nad Metují – Bohdašín – Meziměstí – Broumov – Otovice. Dále trať č. 048 Teplice nad Metují – Trutnov.

Letecká doprava

Na Broumovsku je vedle několika zemědělských polních letišť v provozu také sportovní letiště a to u silnice vedoucí z Broumova do Martínkovic.

Číst dál: Infrastruktura regionu