194

Policko

Sametová revoluce v roce 1989 znamenající návrat k tržnímu hospodářství a demokracii zahájila opět období svobodného podnikání. Jeho rozvoj podpořený privatizací a restitucemi mění postupně tvář celého města, vznikají nové obchody, restaurace a bistra. Touha po samostatnosti vedla k oddělení několika dříve integrovaných obcí. Začleněny do města tak zůstávají jen obce Hlavňov, Radešov, Pěkov a Hony. Počet obyvatel se tak pohybuje v posledních létech těsně pod hranicí 4 500.

Průmysl

Kovopol a.s. existuje v Polici nad Metují již více než sto let a pod jménem Kovopol 50 let. Za posledních 10 let bylo v rámci investičních akcí zmodernizováno a rozšířeno strojní vybavení včetně zavedení nových technologií. Dnešní výrobní sortiment zasahuje do několika průmyslových odvětví a pouze malá část je určena pro přímou spotřebu. V současné době i v minulosti se Kovopol svými výrobky podílel na rozvoji řady odvětví např. ve výrobě automobilů, elektrotechnického zboží, spotřebního zboží pro vybavení domácností, vytápěcí techniky, výrobků z drátu a pásky, autoopravárenství, apod.

Firma Microtherm CZ, s.r.o. Police nad Metují vznikla v roce 2002 vyčleněním divize regulační techniky z firmy Kovopol a.s. Krátce působila pod jménem Kovopol RT s.r.o. a po vstupu zahraničního partnera – německé firmy Microtherm GmbH byla v roce 2002 přejmenována na Microtherm CZ, s.r.o. Výroba regulační techniky (vestavných termostatů byla v Kovopole a.s. zavedena v roce 1971. Zpočátku byly vyráběny regulační prvky pro domácí spotřebiče firmy ETA Hlinsko, v polovině 70. let byl sortiment rozšířen na pokojové termostaty, které se pod značkou REGO vyrábějí dodnes. Úzkou výrobní spolupráci s firmou Microtherm GmbH navázal Kovopol a.s. již v roce 1993.

Pejskar a spol., spol. s r. o. je výrobce kvalitních trvanlivých salámů (Poličan, Herkules, Lovecký, Paprikáš, atd.) a ostatních masných výrobků. Výroba je umístěna v jediném masokombinátním objektu v Polici nad Metují. Firma zaměstnává 100 pracovníků.

Firma CROSS se transformovala z bývalého státního podniku Merkur a nadále produkuje montované kovové stavebnice pro děti. Svůj sortiment však významně rozšířila a tak dnes vyrábí také chladicí boxy a další výrobky z nerezu a do sortimentu hraček přidává také kovové dětské vláčky.

V současné době firma Hauk a syn, s.r.o. nabízí širokou škálu kvalitních bytových doplňků, včetně zakázkové výroby. S výrobky firmy Hauk a syn, s.r.o. se můžete setkat v hotelích, školách, bankách, obchodech, bytech i rodinných domech. Ve firmě je zaměstnáno celkem 45 lidí a výroba je rozmístěna ve dvou provozovnách. Na základě získaného certifikátu ČSN ISO 9002 a VDA 6.1., dodává firma Hauk a syn, s.r.o. úspěšně kovové díly a výrobky z plastů i do ŠKODA AUTO, a.s. Mladá Boleslav.

Stavební firma Zdeněk Dostál - STAFIDO vznikla v roce 1990 jako jedna z prvních soukromých stavebních firem na Policku. Dle živnostenského listu má oprávnění provádět stavby vč. jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, a to jak občanské, tak průmyslové.

Zemědělství

Družstvo vlastníků (DV) Police nad Metují je zaměřené na rostlinnou výrobu s kombinací živočišné výroby. Družstvo hospodaří na 1115ha zemědělské půdy – 482ha orné půdy je využíváno k pěstování obilovin (pšenice), krmných plodin, olejnin (řepka).

Středisko DV v Polici n. M. (Radimovská ulice) částečně využívá společnost MEDAKO s.r.o. Police n. M., která poskytuje služby při obdělávání pozemků (mechanizace, doprava, atd.).

ZD Ostaš Žďár nad Metují bylo zřízeno v roce 1975 a vzniklo sloučením 3 JZD (Česká Metuje, Velké Petrovice, Žďár n. M.), z toho je 1178ha orné půdy, na které pěstuje převážně krmné plodiny a obiloviny na zrno (pšenice). K říjnu 2002 je stav v živočišné výrobě: 1106ks skotu, 190ks prasat. Mezi další činnosti družstva patří: kovovýroba, práce s těžkou mechanizací, pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhujícím personálem, silniční motorová doprava nákladní, maloobchod se smíšeným zbožím. ZD zaměstnává 50 – 99 zaměstnanců.

BOR s.r.o. Bezděkov nad Metují – společnost byla založena v roce 1993 a hospodaří na katastru obce Bezděkov a Machov. Činnost společnosti je spojená se zemědělskou prvovýrobou, výroba dřevěných palet, výroba a opravy zemědělských strojů. Na ploše 203ha orné půdy pěstuje hlavně pšenici. Živočišná výroba: 805ks skotu. Společnost zaměstnává 25 – 49 zaměstnanců.

Xaveross s.r.o. Praha provozuje v k.ú. Velká Ledhuje drůbežárnu s kapacitou 16.000 kuřat při naskladnění. Společnost, která byla založena v roce 1993 se sídlem v Praze – Horních Počernicích se zabývá výrobou a marketingem drůbeže šlechtitelského materiálu Ross Breeders Ltd., násadových vajec, hrabavé drůbeže a její výkrmě.

Zemědělské družstvo Agrospol Bukovina bylo založeno v roce 1993 a je zaměřené na rostlinnou výrobu kombinovanou se živočišnou výrobou.

Xaverov Holding a.s. závod Bezděkov – velkovýkrmna drůbeže.

Mimo tyto závody existuje v regionu řada samostatně hospodařících rolníků.