194

Diverzifikace a rozvoj podnikatelských příležitostí s důrazem na cestovní ruch

Strategický cíl A:

Zvýšit počet podnikatelských subjektů a provozů a vytvářet příznivé podmínky pro jejich činnost

Dílčí cíl A 1:

Vytvořit a uplatňovat jednotnou strategii  podpory  podnikání v regionu Broumovsko

 • Opatření A 1.1.
  Zpracování strategie podpory podnikání včetně realizačních opatření
 • Opatření A 1.2.
  Činnost subjektu odpovědného za uplatňování přijaté strategie a vybaveného jej potřebnými pravomocemi
 • Opatření A 1.3.
  Zpracování a uplatňování komunikační strategie mezi institucemi (DSO, města, obce, PKB atd.) pracujícími pro rozvoj Broumovska

Dílčí cíl A 2:

Vytvořit a uplatňovat jednotnou marketingovou strategii regionu Broumovsko

 • Opatření A 2.1.
  Určit a vyvážit priority pro všestrannou prezentaci regionu (jako oblasti pro podnikání, investice a cestovní ruch s důrazem na zachování životního prostředí)
 • Opatření A 2.2.
  Zpracovat podklady a zadání pro marketingovou strategii Broumovska se součástmi: analýza, prezentace, realizační opatření a vyhodnocování realizace
 • Opatření A 2.3.
  Zadat zpracování marketingové strategie a vytvořit podmínky pro její realizaci
 • Opatření A 2.4.
  Zabezpečit používání grafického manuálu a marketingové strategie
 • Opatření A 2.5.
  Realizaci marketingové strategie Broumovska podpořit činností sítě informačních center s dostatečným personálním zajištěním a atraktivními prostorami
 • Opatření A 2.6.
  Zajistit větší počet zdrojů a míst k získání informací o regionu
 • Opatření A 2.7.
  Budovat další společně sdílené podnikatelské služby (sítě, propagační služby, stimulace exportu)

Dílčí cíl A 3:

Využít stávající volné objekty a pozemky (aktivní marketing průmyslových nemovitostí)

 • Opatření A 3.1.
  Vypracování a cílená prezentace nabídky nevyužitých objektů továren, nebytových prostor, zemědělských objektů, pozemků
 • Opatření A 3.2.
  Dostatečná prezentace nabídky na www stránkách
 • Opatření A 3.3.
  Zajišťování aktuálních informací o volných objektech za spolupráce jednotlivých subjektů (např. obcí)
 • Opatření A 3.5.
  Spolupráce s realitními kancelářemi

Dílčí cíl A 4:

Rozšířit nabídku v cestovním ruchu v čase a prostoru

 • Opatření A 4.1.
  Vytvořit společné projekty v oblasti aktivního využití volného času a zapojit do nich poskytovatele služeb CR
 • Opatření A 4.2.
  Koordinovat poskytování služeb pro cestovní ruch v celém regionu
 • Opatření A 4.3.
  Propagovat pravidelně se opakující akce, které mohou zvýšit CR
 • Opatření A 4.4.
  Vypracovat seznam podporovaných turistických produktů a infrastruktury a vyhledávat jejich provozovatele – podporovaných kým – strukturálními fondy, Českou centrálou nebo námi ?
 • Opatření A 4.5.
  Založit a provozovat průvodcovskou službu

Dílčí cíl A 5:

Vytvořit regionální systém poradenství a finanční podpory začínajícím podnikatelům

 • Opatření A 5.1.
  Zpracovávat informace o existujících možnostech finanční podpory začínajícím podnikatelům pro využitím v regionu
 • Opatření A 5.2.
  Založit regionální grantový systém  podpory začínajícím podnikatelům