194

Doprava pro podporu a rozvoj podnikání

Strategický cíl C:

Dostatečná a kvalitní dopravní infrastruktura pro podnikatele, obyvatele i návštěvníky  regionu

Dílčí cíl C 1:

Zlepšení dopravní infrastruktury na Broumovsku a jejího napojení na okolí

 • Opatření C 1.1.
  Iniciovat zpracování koncepce rozvoje – zlepšení  dopravní infrastruktury pro Broumovsko a prosadit zařazení jejích zásadních realizačních opatření do příslušné části Programu rozvoje Královéhradeckého kraje
 • Opatření C 1.2.
  Prosazovat zrychlení a kvalitu rekonstrukcí stávajících komunikací

Dílčí cíl C 2:

Zajištění kvalitní (rychlost a dostupnost) dopravní obslužnosti pro obyvatele a návštěvníky  regionu

 • Opatření C 2.1.
  Opatření k zlepšení dopravní obslužnosti bude navrhovat DSO „Broumovsko" podle potřeb a požadavků obcí a zaměstnavatelů a uplatňovat je u výkonné instituce KHK a u ČD

Dílčí cíl C 3:

Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury tak, aby tvořila funkční celek

 • Opatření C 3.1.
  Zpracovat přehled současné cyklistické infrastruktury v regionu a způsob prezentace
 • Opatření C 3.2.
  Zpracovat koncepci rozvoje cyklodopravy v regionu v návaznosti na koncepce vyšších celků
 • Opatření C 3.3.
  Vytvářet cyklotrasy a budovat cyklostezky podle přijaté koncepce