194

Informace, komunikace

Strategický cíl D:

Zajistit relevantní a aktuální informace pro podporu podnikání a koordinaci aktivit

Dílčí cíl D 1:

Vytvořit instituci podporující přenos informací do regionu i v jeho rámci, poskytující koordinační a poradenský servis

 • Opatření D 1.1.
  Zmapovat subjekty, které se zabývají uvedenou činností a mají dosah do regionu
 • Opatření D 1.2.
  Koordinace a podpora těchto institucí poskytujících informace a poradenství
 • Opatření D 1.3.
  Vytvoření role koordinátora pro tyto aktivity
 • Opatření D 1.4.
  Využití internetu na podporu pro předávání těchto informací (projekt investuj na Broumovsku)

Dílčí cíl D 2:

Zajišťování informací o strukturálních fondech a zvyšování „absorpční" kapacity Broumovska

 • Opatření D 2.1.
  Shromažďovat relevantní informace a kontakty na zdroje informací na jednom místě (PKB), vytvořit informační banku pro vlastních potřeby
 • Opatření D 2.2.
  Vyhledávat podnikatele schopné přijímat strukturální podporu a podporovat jejich činnost

Dílčí cíl D 3

Posilovat dobré vztahy, lokální patriotismus, hrdost

 • Opatření D 3.1.
  Důsledné využívání výsledků všech opatření PRB k podpoře lokálního patriotismu
 • Opatření D 3.2.
  Cílená komunikace v rámci regionu
 • Opatření D 3.3.
  Osvětová činnost zaměřená na lepší poznání a využití PRB a spolupráci veřejné správy, podniků a podnikatelů, neziskových organizací a občanů