194

Rozvoj lidských zdrojů

Strategický cíl B:

Zajistit vhodnou kvalifikaci pracovních sil a snížit  nezaměstnanost v regionu Broumovsko se zaměřením na zvyšování počtu pracovních příležitostí

Dílčí cíl B 1:

Zajistit přístup k celoživotnímu vzdělávání pro obyvatele  Broumovska

 • Opatření B 1.1.
  Obyvatelé Broumovska mají přístup k dalšímu vzdělávání: získávání, doplnění nebo změně kvalifikace i k zájmovému vzdělávání

Dílčí cíl B 2:

Udržet absolventy škol na Broumovsku vytvářením vhodných příležitostí a perspektivy

 • Opatření B 2.1.
  Spolupráce s Úřadem práce při využívání informací o trhu práce
 • Opatření B 2.2.
  Cílená prezentace volných pracovních míst mezi mladými
 • Opatření B 2.3.
  Dny otevřených dveří v podnicích s ukázkou výroby a nabídkou uplatnění

Dílčí cíl B 3:

Vytvářet nabídku vzdělání podle potřeb trhu práce

 • Opatření B 3.1.
  Zjišťovat požadavky zaměstnavatelů i obyvatel na kvalifikaci pracovních sil a dle toho spolupracovat s ÚP v oblasti rekvalifikací (navrhovat oblasti, nabízet vlastní  školitele)
 • Opatření B 3.2.
  Vytvářet prostor pro fóra zainteresovaných stran (zaměstnavatelé, vzdělávací instituce) k zajištění aktuálních informací pro vzdělávací instituce

Dílčí cíl B 4:

Rozšířit nabídku středoškolského vzdělávání

 • Opatření B 4.1.
  Usilovat o zřízení nových středních odborných škol a učilišť
 • Opatření B 4.2.
  Ověřit, event. využít,  možnosti zřízení poboček škol v bližším okolí
 • Opatření B 4.3.
  Spolupracovat se středními školami v bližším okolí, na nichž studují žáci z Broumovska